ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เปิดสอบ TETET สำหรับระดับปริญาตรี เฉพาะชั้นปีที่ 4 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > เปิดสอบ TETET สำหรับระดับปริญาตรี เฉพาะชั้นปีที่ 4 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันที่ : 11 มกราคม 2560
โดย : หน่วยทดสอบ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์

  หน่วยทดสอบ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบ (เทอม 2/59) Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) ซึ่งเป็นแบบทดสอบในรูปแบบ computer-based เน้นทดสอบในทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4  ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาทราบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของตนเอง และเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาหรือทำงานในหน่วยงานนานาชาติต่อไป

 

วัน เวลา และการสมัครสอบ

ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่  11 มกราคม 2560  ผ่านทาง
link: 
goo.gl/8ZhSY8  โดยจัดสอบทั้งหมด 24 รอบ (80 คน/รอบ) ดังนี้

(เลือกสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น)

 

รอบ

วันสอบ

ปิดรับสมัคร

ประกาศรายชื่อและห้องสอบ

เวลาสอบ

1 – 10

30, 31 ม.ค., 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 ก.พ. 60

20 ม.ค. 60

26 ม.ค. 60

13.30 – 16.30 น.

11 – 20

6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 มี.ค. 60

17 ก.พ. 60

28 ก.พ. 60

21 – 24

3, 4, 5, 7 เม.ย. 60

17 มี.ค. 60

28 มี.ค. 60

 

หมายเหตุ 1) นักศึกษาที่สมัครสอบแล้วในเทอม 1/59 (14 พ.ย. 59) ไม่สามารถสมัครสอบในรอบนี้ได้อีก ยกเว้นได้ทำการแจ้งยกเลิกการสอบเทอม 1/59 ไว้เรียบร้อยแล้ว


              2) ในกรณีที่รอบใดมีผู้สมัครสอบต่ำกว่า 15 คน คณะฯ ขอยกเลิกการจัดสอบในรอบนั้น โดยผู้สมัครสอบสามารถเลือกสอบในรอบอื่นๆ ได้

   ***ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เวลาสอบ
       และห้องสอบ ทางเว็บไซต์ข้างต้น ในวันที่ระบุไว้ในตาราง***

     **เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ที่มีรหัสนักศึกษา 56 เท่านั้น**

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณเบญจมา ณ มหาไชย โทรศัพท์/โทรสาร: 0 2470 8793  

อีเมลล์benjama.nam@kmutt.ac.th เอกสารประกอบข่าว
  > Tetet

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next