ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "From Research to International Market - A Tech Startup Story"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "From Research to International Market - A Tech Startup Story"

วันที่ : 12 มกราคม 2560
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จะจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "From Research to International Market - A Tech Startup Story" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์   อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้พัฒนาเทคโนโลยีการหล่อโลหะแบบใหม่เรียกว่า "สเลอรี่" ได้เป็นคนแรกของโลกและได้นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ผ่านบริษัทชั้นนำของประเทศ
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในวันจันทร์ที่  23 มกราคม  2560  เวลา 13.30-15.30 น. ณ  ห้องประชุมสนั่น สุมิตร อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว โปรดลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/U18fBU หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUzXVqznWKqyrjqV68j0j2v4vQ0Ey2hnT2IthSt9z6FiltXQ/viewform?usp=send_form

ปิดรับรายชื่อวันที่ 19 มกราคม  2560  เพื่อจัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Dr. Kanlayanee Thanhachaiboon โทร. 9626

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next