ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครผู้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > รับสมัครผู้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท

วันที่ : 30 มกราคม 2560
โดย : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร 02-4708805 onanong.ong@mail.kmutt.ac.th

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ปีการศึกษา 2560 เพื่อผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษระดับปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ โดยมีกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 3 มีนาคม 2560 ผู้สนใจสมัครขอให้ศึกษารายละเอียดการสมัคร เงื่อนไข และข้อผูกพันโครงการ และรายละเอียดการรับของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  โดยสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://www.dpstcenter.org/psmt  ในส่วนคณะวิทยาศาสตร์  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อใน 3 สาขา คือ วท.ม. สาขาเคมีศึกษา จำนวน 10 คน สาขาการสอนคณิตศาสตร์ จำนวน 5 คน และสาขาฟิสิกส์ศึกษา จำนวน 10 คน 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next