ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครพนักงานสายวิชาชีพอื่นๆเข้ารับการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > รับสมัครพนักงานสายวิชาชีพอื่นๆเข้ารับการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ : 31 มกราคม 2560
โดย : สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8088

*รับสมัครพนักงานสายวิชาชีพอื่นๆเข้ารับการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่ต้องการเลื่อนระดับรอบเดือนเมษายน-ตุลาคม 2560*

        ด้วย สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้เปิดรับสมัครบุคลากรเข้ารับการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สำหรับระดับต้น 1 ต้น 2 และต้น 3 ที่ต้องการเลื่อนระดับรอบเดือนเมษายน-ตุลาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ของบุคลากรให้มีทักษะตามสมรรถนะที่กำหนดและแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

        *โปรดศึกษาเอกสารซักซ้อมความเข้าใจการทดสอบวัดระดับฯตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งผลการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนระดับพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ ของ มจธ. ได้ถึงการเลื่อนระดับรอบตุลาคม 2560 เท่านั้น* โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการทดสอบ

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงจัดให้มีการทดสอบวัดระดับดังกล่าว จำนวน 2 ครั้ง

        ครั้งที่ 1 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาการทดสอบ 09.30 – 12.00 น. หรือ 13.30 - 16.00 น. ณ ห้อง CB 2108 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1

โดยมีรายละเอียดและใบสมัครดังเอกสารแนบ

        ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  นางสาววรรณระวี  จรัลพงษ์  โทร.8087เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึกข้อความ
  > ขั้นตอนเข้ารับการทดสอบวัดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
  > ใบสมัครการทดสอบวัดระดับคอมพิวเตอร์
  > ซักซ้อมความเข้าใจ การทดสอบวัดระดับคอมพิวเตอร์

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next