ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2559
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ : 03 กุมภาพันธ์ 2560
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2559

      มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 3 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นางสาวลลิตา  ตรึงจิตวิลาส  ชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์

2. นางสาวพัชนิดา  แก้วเมือง  ชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

3. นางสาวสุภัสษร  วิญญาณ  ชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี     

      ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยให้นักศึกษาไปรายงานตัวตั้งแต่เวลา 09.00 น. ตามกำหนดการที่แนบตามประกาศ (กรุณาแต่งกายชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย)     

     โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวโทรศัพท์มาตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบทุนที่เบอร์ 02-4708097 (พี่นนท์) ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ปี 2559

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next