ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การรับสมัครทุนการศึกษา “วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม” ประจำปีการศึกษา 2559
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > การรับสมัครทุนการศึกษา “วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม” ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ : 07 กุมภาพันธ์ 2560
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

     ด้วยโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นนักศึกษาเพศชาย ศึกษาในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.30 และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้

     ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและบันทึกข้อมูลสมัคร ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) โดยยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

 

เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัครทุนวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next