ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม” ประจำปีการศึกษา 2559
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม” ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2560
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

   ตามที่คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา ได้เสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนทางด้านการเงิน เป็นสมควรได้รับทุนการศึกษา "วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม" จำนวน 18 ราย โดยจะได้รับการสนับสนุนเป็นค่าครองชีพรายเดือน จำนวน 8 เดือน (ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม 2560) เดือนละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาดังประกาศแนบ

   ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังเงื่อนไขและข้อปฏิบัติของผู้ได้รับทุนการศึกษา ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 11.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุม AD-414 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้หากนักศึกษาคนใดไม่เข้าร่วมการประชุม จะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษาเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ฯ ปี 2559

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next