ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Strategic Research Theme Kick-off Meeting: Sustainable Energy & Environment
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอเชิญเข้าร่วมงาน Strategic Research Theme Kick-off Meeting: Sustainable Energy & Environment

วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2560
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.)

ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จะจัดงาน "Strategic Research Theme Kick-off Meeting: Sustainable Energy & Environment" ในพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม X04 อาคารเคเอกซ์ (Kx) กรุงธนบุรี กรุงเทพฯ
เพื่อเป็นเวทีในการหารือรับทราบแนวทางการวิจัย และโจทย์วิจัยร่วมกัน รวมทั้งจัดทำ Roadmap พร้อมระดมสมองแนวทางการสนับสนุน Research Themes: Sustainable Energy&Environment จาก มจธ.

ซึ่งประกอบไปด้วย Sub Themes ต่างๆ ดังนี้
1. Energy Efficiency
2. Energy System Integration
3. Renewable and alternative energies
4. Energy & Environmental Policy
5. Earth System & Climate Change
6. Sustainable Environmental Technology

สำนักงานวิจัยฯ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานดังกล่าว
โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/l2UWCs หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT_vi1y42vRZfn9KJ7BIze95elk4Jsu_qVVlxoRAwE2r7iIQ/viewform
ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2560

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 024709685 (สาวิตรี)เอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการล่าสุด

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next