ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จัด The Startup Training Series ในหัวข้อ "Startup Development Program Phase I: Basic Startup Skill" 7 วัน 7 หัวข้อ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จัด The Startup Training Series ในหัวข้อ "Startup Development Program Phase I: Basic Startup Skill" 7 วัน 7 หัวข้อ

วันที่ : 13 มีนาคม 2560
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.)

ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.)
จะจัด The Startup Training Series ในหัวข้อ
"Startup Development Program Phase I: Basic Startup Skill”
อบรม 7 วัน 7 หัวข้อ เพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมด้านการเป็นผู้ประกอบใหม่
จากนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากร มจธ.โดยเฉพาะ
ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม - 4 พฤษภาคม 2560 

วันที่ 17 มีนาคม 2560
หัวข้อ Spirit of the valley and first steps
บรรยายโดย Mr. Lawrence ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจจากนวัตกรรม 
เวลา 09.30-12.00 น.ณ ห้องประชุม AD414  อาคารสำนักงานอธิการบดี
 
 
สำนักงานวิจัยฯ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาทุกท่าน
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/80O8Bo
ติดต่อสอบถาม ดร.กัลยาณี  ทัฬหชัยบูณ์  02-470-9626, kanlayanee.mee@kmutt.ac.thเอกสารประกอบข่าว
  > โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next