ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
“Baan Chaan” มจธ. ร่วมแสดงผลงาน มหกรรมพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560 ณ ไบเทค
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > “Baan Chaan” มจธ. ร่วมแสดงผลงาน มหกรรมพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560 ณ ไบเทค

วันที่ : 14 มีนาคม 2560
โดย : www.arch.kmutt.ac.th

เมื่อช่วงวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการด้านพลังงานและเทคโนโลยีระดับภูมิภาคเอเชียในงาน มหกรรมพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560 หรือ Sustainable Energy & Technology Asia (SETA 2017)” ซึ่ง ณ Hall 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพฯ เวลา 10.00 18.00 น. โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในภูมิภาคเอเชีย “Towards A Low-Carbon Society” ชูเทรนด์พลังงานไฮบริด รถพลังงานไฟฟ้า มุ่งไปใน 4 หัวข้อหลัก คือ นโยบายและแผนด้านพลังงานที่ยั่งยืน (Sustainable energy policy and planning) การบริหารการขนส่งเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green transport and logistics) การผลิตพลังงานไฟฟ้าคาร์บอนต่ำ (Low-carbon electricity generation) เมืองอัจฉริยะและโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Smart cities and green industry) เพื่อที่จะเป็นการผลักดันและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ เน้นเทรนด์อุตสาหกรรมไฮบริดและรถยนต์พลังงานไฟฟ้า เป็นจุดเด่นของงาน

และ “บ้านชาน” หรือ “Baan Chaan”ผลงานที่ได้รับรางวัล Public Choice Award เป็นอันดับที่สอง ในการเข้าแข่งขัน Solar Decathlon Europe 2014: โครงการแข่งขันออกแบบและก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยได้รับเลือกเป็นหนึ่งในยี่สิบทีมจากทั่วโลก หนึ่งในสี่จากทวีปเอเซีย และหนึ่งเดียวจากกลุ่มประเทศอาเซียน ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีโอกาสแสดงตัวตนในเวทีระดับโลก โดย บ้านชาน เป็นการใช้แนวความคิดออกแบบด้วยการนำเอาภูมิปัญญาไทยของการ Pre-fabricate ระบบบ้าน ผนัง หน้าต่างและการวางทิศทางอาคาร รวมถึงการใช้ศักยภาพของสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น ลม น้ำ แสงแดด เข้ามาต่อยอดผสมผสานกับองค์ความรู้และเทคโนโลยีปัจจุบันเข้าด้วยกัน โดยคำนึงถึงการใช้ชีวิตในบริบทของไทยในปัจจุบันและสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ซึ่ง บ้านชาน นี้ได้รับเกียรติเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงานนิทรรศการด้านพลังงานและเทคโนโลยีระดับภูมิภาคเอเชียในงาน มหกรรมพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560 หรือ Sustainable Energy & Technology Asia (SETA 2017)” ครั้งนี้ด้วย

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next