ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
แจ้งปิดระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย ณ อาคารสัมมนาและอาคารจอดรถ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > แจ้งปิดระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย ณ อาคารสัมมนาและอาคารจอดรถ

วันที่ : 15 มีนาคม 2560
โดย : สำนักคอมพิวเตอร์

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์จะทำการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย ณ อาคารสัมมนาและอาคารจอดรถ ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายของอาคารสัมมนาและอาคารจอดรถ นั้น ในการดำเนินการปรับปรุง จำเป็นต้องปิดระบบเครือข่าย ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 21.00 น.

  อนึ่ง ในการปิดระบบครั้งนี้ จะทำให้หน่วยงานที่ตั้งอยู่ ณ อาคารสัมมนาและอาคารจอดรถไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายหลักและระบบเครือข่ายไร้สายได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

  ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 111

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next