ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2559
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ : 15 มีนาคม 2560
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

  ตามที่มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ได้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษา (ชาย) ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสศึกษาจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการส่งข้อมูลผู้สมัครให้มูลนิธิพิจารณาแล้วนั้น

   ในการนี้มูลนิธิได้แจ้งผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับทุนดังต่อไปนี้

  ทุนประเภทที่ 1 จำนวนเงินทุน 20,000 บาทต่อปีการศึกษา มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับทุนจำนวน 4 ทุน แบ่งเป็นทุนรายใหม่ จำนวน 2 ทุน และทุนต่อเนื่อง จำนวน  2 ทุน รายชื่อดังประกาศที่แนบมาด้วย

  ทุนประเภทที่ 2 เป็นทุนที่จัดสรรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เป็นกรณีพิเศษ จำนวนเงินทุน 20,000 บาท มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับทุนจำนวน 1 ทุน รายชื่อดังประกาศที่แนบมาด้วย

  ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการจะดำเนินการจัดส่งเช็คทุนการศึกษาให้แก่ผู้ได้รับทุนผ่านสถาบันอุดมศึกษา ภายในเดือนเมษายน 2560เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ปีการศึกษา 2559

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next