ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับอาจารย์/นักวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับอาจารย์/นักวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560

วันที่ : 16 มีนาคม 2560
โดย : สำนักงานวิจัยนวัตกรรมและ พันธมิตร

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม     
เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับอาจารย์/นักวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560"     
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.30 น.      
ณ ห้องประชุม 809 ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 5 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
(ย้ายห้องจากเดิม ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี)

ผู้เข้าอบรมทุกท่าน
เพื่อยืนยันการลงทะเบียนและตรวจสอบความถูกต้องของชื่อและนามสกุลเพื่อออกใบประกาศต่อไป

หากไม่สามารถเข้าร่วมอบรมโปรดแจ้งกลับด้วยครับ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณจิตรลดา พิศาลสังฆคุณ โทรศัพท์ 0-2470-9623เอกสารประกอบข่าว
  > รายชื่อทั้งหมด

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next