ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครโครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษของนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่ามจธ. EnglishCommunication@KMUTT
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > รับสมัครโครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษของนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่ามจธ. EnglishCommunication@KMUTT

วันที่ : 20 มีนาคม 2560
โดย : Engcomm@KMUTT

สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์  ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนามจธ.

เปิดรับสมัครโครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษของนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่ามจธ.
EnglishCommunication@KMUTT 
หลักสูตรภาษาอังกฤษสื่อสารเพื่อการใช้งานจริง สำหรับนักศึกษา มจธ. ครั้งที่1 รอบที่ 3 ประจำปี 2560 รุ่นที่ 5
 
ผู้เข้าร่วมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม
 
สนใจสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/EngCommKmutt/ 
https://englishkmutt.wordpress.com/
 


เอกสารประกอบข่าว
  > 3/60

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next