ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วม งาน Strategic Research Theme Kick-off Meeting: Digital Transformation
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอเชิญเข้าร่วม งาน Strategic Research Theme Kick-off Meeting: Digital Transformation

วันที่ : 11 เมษายน 2560
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จะจัดงาน "Strategic Research Theme Kick-off Meeting: Digital Transformation" ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม X04 อาคารเคเอกซ์ (Kx) กรุงธนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีในการรับทราบแนวทางการสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย รวมทั้งวางกรอบทิศทางงานวิจัยทางด้านดิจิตอลร่วมกัน

ซึ่งประกอบไปด้วย Sub Themes ต่างๆ ดังนี้
1. Computational Science and Engineering
2. Information Technology
3. Internet of Things
4. Big Data Analytics
5. Smart Services and Products

สำนักงานวิจัยฯ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/6dpgrx
https://docs.google.com/a/mail.kmutt.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLScnGAzQptbGN0fYfP6l9Ij7BZ5Dt9VyAmFOKQPzissf4wzCOw/viewform
ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-470-9685 (คุณกัณฐิกา ประยูรรักษ์) หรือ k.prayoonruk@gmail.com

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next