ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

วันที่ : 20 เมษายน 2560
โดย : คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

- จัดการเรียนการสอนในเวลาปกติและนอกเวลา (เหมาะสำหรับผู้ทีทำงานแล้ว)
โครงการทักษะบัณฑิตพลังงาน และแบบบุคคลภายนอกสะสมหน่วยกิต 5 ปี 

-มีทุนการศึกษาและทุนทำวิจัย

สนใจติดต่อ คุณวีณา ชาตรีจันทร์สกุล โทร.02-4708633

                คุณขณิฐา เพ็ชรสุข         โทร.02-4708643 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next