ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ใกล้เข้ามาแล้ว กิจกรรม PLC.07 The scrutiny of my two failures in education
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ใกล้เข้ามาแล้ว กิจกรรม PLC.07 The scrutiny of my two failures in education

วันที่ : 20 เมษายน 2560
โดย : ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT)

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร มจธ. และผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม PLC.07 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในวันที่ 24 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้อง Pedagogy ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14 โดย ดร.ชนิกานต์ ว่องวิริยะวงศ์ จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "The scrutiny of my two failures in education"

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ http://bit.ly/2o43CF2
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 8385 (พลอยพชร)

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT)
http://celt.li.kmutt.ac.th/
www.facebook.com/celtkmutt


เอกสารประกอบข่าว
  > โปสเตอร์

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next