ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะวิทยาศาสตร์จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > คณะวิทยาศาสตร์จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้

วันที่ : 21 เมษายน 2560
โดย : งานบริการการศึกษา โทร 02-470-8910

คณะวิทยาศาสตร์จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Science Connect คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากร ผู้สนใจโปรดสำรองที่นั่งที่  https://goo.gl/forms/yqd2vQl7poHAI3G33

เอกสารประกอบข่าว
  > ประชาสัมพันธ์

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next