ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับอาจารย์/นักวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับอาจารย์/นักวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560

วันที่ : 21 เมษายน 2560
โดย : สำนักงานวิจัยนวัตกรรมและ พันธมิตร

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับอาจารย์/นักวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560"    
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม SoLA 901 ชั้น 9 อาคารคณะศิลปศาสตร์

ผู้เข้าอบรมทุกท่าน
เพื่อยืนยันการลงทะเบียนและตรวจสอบความถูกต้องของชื่อและนามสกุลเพื่อออกใบประกาศต่อไป

หากไม่สามารถเข้าร่วมอบรมโปรดแจ้งกลับด้วยครับ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณจิตรลดา พิศาลสังฆคุณ โทรศัพท์ 0-2470-9623เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรายชื่อ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next