ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูล InCites ประจำปี 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูล InCites ประจำปี 2560

วันที่ : 24 เมษายน 2560
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ร่วมกับบ.Thomson reuters จะจัดอบรม ในหัวข้อเรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูล InCites” โดย วิทยากรจาก Thomson Reuters ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ห้อง CB2108 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 2 จำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง (บุคลากรในมหาวิทยาลัย)

สำนักงานวิจัยฯ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารคณะ/สำนัก/สถาบัน ผู้ประสานงานวิจัย และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว โดยผู้สนใจโปรดลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/9X7dtH
หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAe6wzPOs-MOpEfkmDH9aURHx-tXRMVNwpz6V2uPIsULx8Rw/viewform?usp=send_form

ปิดรับ 15 พฤษภาคม 2560 เพื่อสรุปรายชื่อให้ทาง Thomson reuters ต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 9689 หรือ research@kmutt.ac.th

InCites™ คือระบบฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัย ฯ ได้จัดซื้อมาเพื่อให้บริการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารคณะ/สำนัก/สถาบัน และผู้ประสานงานวิจัย ใช้ข้อมูลต่างๆ มาเพื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบจำนวนและรายละเอียดบทความวิจัยในมิติต่างๆ ทั้งความเชี่ยวชาญแต่ละสาขา แต่ละมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ  มุ่งหวังในการจัดทำแผนที่เกี่ยวกับบทความวิจัยที่ได้มาตรฐานต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Announcement : Incites System Training 2017

The Research, Innovation and Partnerships Office and Thomson Reuters would like to invite you to attend the Incites System Training 2017 by Thomson Reuters on Thursday 18 May 2017 from 01.30 – 04.30 pm., Training room No. CB2108, The 1st floor, Classroom Building2, The training room holds 50 people (internal KMUTT attendees)

Please register here: https://goo.gl/9X7dtH before 15 May 2017.
For more information call Tel. 9689 or Email : research@kmutt.ac.th

InCites™ is a customized, web-based research evaluation tool that allows you to analyze institutional productivity and benchmark your output against peers worldwide. With customized citation data, global metrics, and multidimensional profiles on the leading research institutions, InCites gives comprehensive insight into your institution's performance. And with robust visualization and reporting tools, you can create and share reports quickly and easily.

And now, access Essential Science Indicators and Journal Citation Reports directly from the InCites platform.

InCites-a single environment for research and bibliometric assessment and evaluation to better support your long term vision and keep you informed of the latest trends with a multifaceted analytics view.

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next