ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มจธ. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มจธ. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ : 08 พฤษภาคม 2560
โดย : สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล


วันที่ 18 พฤษภาคม 2560

ส่วนการพูด (Speaking) ณ ห้อง SoLA 906  ชั้น 9 อาคารศิลปศาสตร์  เวลา 13.00-16.00 น.

ส่วนที่เป็น Paper based ณ ห้อง SoLA 101 ชั้น 1 อาคารศิลปศาสตร์  เวลา 16.30-18.00 น.

รายชื่อดังเอกสารแนบ

หมายเหตุ 1 : บุคลากรลำดับที่ 31-53 (มีเครื่องหมาย * ในช่องหมายเหตุ) กรุณาเข้ามาสอบการพูด (Speaking) ณ ห้อง SoLA 906  ชั้น 9 อาคารศิลปศาสตร์ เวลา 9.00-11.00 น.

หมายเหตุ 2 : บุคลากรที่มีค่าใช้จ่ายการทดสอบวัดระดับ จำนวน 300 บาท สามารถชำระได้ที่สำนักงานคลัง ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี และนำสำเนาใบเสร็จการชำระเงินส่งที่สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ วรรณระวี โทร. 8087เอกสารประกอบข่าว
  > รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มจธ. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next