ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

วันที่ : 08 พฤษภาคม 2560
โดย : สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล


คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 จำนวน 3 หลักสูตร โดยมีกำหนดจัดการอบรมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2560 เวลา 17.00-19.00 น. ณ คณะศิลปศาสตร์  รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ โปรดส่งใบสมัครมายังสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในวันที่ 9 มิถุนายน 2560  ผ่านทาง KMUTT on Spotlight หรือ www.hrd.kmutt.ac.th

 

หมายเหตุ: ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วรรณระวี จรัลพงษ์  โทร. 8087เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึกข้อความ
  > รายละเอียดโครงการ
  > ซักซ้อมความเข้าใจเกณฑ์การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของบุคลากร
  > ใบสมัคร
  > การจัดทดสอบวัดระดับและฝึกอบรมประจำปี

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next