ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560
โดย : สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณกรรณิการ์ โทร 8808

คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ห้อง SCL124 และ วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ห้อง SCL216 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next