ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชุมนานาชาติ The 7th International Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference 2017 (ITIChE 2017)ประชุมระดับประเทศ The 27th National Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference 2017 (TIChE 201
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประชุมนานาชาติ The 7th International Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference 2017 (ITIChE 2017)ประชุมระดับประเทศ The 27th National Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference 2017 (TIChE 201

วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560
โดย : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (สวคท.) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ The 7th International Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference 2017 (ITIChE 2017)ประชุมระดับประเทศ The 27th National Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference 2017 (TIChE 2017) ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ "Innovative Chemical Engineering and Technology toward a Sustainable Future" ในการนี้ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะเจ้าภาพหลัก ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ITIChE 2017 และ TIChE 2017 โดยมีหัวข้อสาขาวิจัยดังนี้

Topic I :Chemical Engineering Education, Innovation in Chemical Engineering and Applied Chemistry for Industrial Development and Industrial Works

Topic II :Sustainable Energy Technology and Green Engineering

Topic III :Polymers and Materials

Topic IV :Environmental, Safety, Health and Risk Management

Topic V :Catalysis and Reaction Engineering

Topic VI :Petroleum and Petrochemical Technology

Topic VII :Biochemical Engineering and Food Technology

Topic VIII :Process Design, Simulation and Control

Topic VIIII :Separation and Purification Technology

Topic X :Biomaterials, Bio-Engineering, Biomedical-iopharmaceutical- and Pharmaceutical Engineering

ท่านผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดการลงทะเบียนและส่งบทความ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ITIChE 2017 & TIIChE 2017 : 2017conference-chemeng.com  E-mail: tiche2017kmutt@kmutt.ac.th
 
คณะกรรมการจัดการประชุมฯ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ : 02-470-9225 ต่อ 555
แฟกซ์:02-4283534

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next