ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม "การจัดการเรียนการสอนแบบ Tutorial"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม "การจัดการเรียนการสอนแบบ Tutorial"

วันที่ : 15 มิถุนายน 2560
โดย : คุณ วิไลรัตน์ โทร.8910

คณะวิทยาศาสตร์  จัดกิจกรรม Knowledge Management (KM) การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชาพื้นฐานแก่อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคนิควิธีการสอนที่เน้นการเรียนเชิงรุก ในตอน "การจัดการเรียนการสอนแบบ Tutorial" โดยวิทยากร ดร.มนต์สิทธิ์ สิทธิโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30-11.30 น. ณ Learning Space ห้อง Basement 

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอน ในวัน-เวลา สถานทีดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ได้ที่ https://goo.gl/forms/3X4Vv4vrASDoKxhE3

หมายเหตุ สำรวจที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2560  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.วิไลรัตน์ สุจริต เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8910


เอกสารประกอบข่าว
  > Poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next