ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกียวโต
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกียวโต

วันที่ : 16 มิถุนายน 2560
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรขอประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง “ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกียวโต (KURA - Kyoto University Research Administration)” ซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกียวโตที่เอื้อให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยมีเวลาทำวิจัยอันจะนำไปสู่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ช่วยเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย และเกิดผลกระทบโดยรวม (Collective Impact) โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto University)  Prof. Mamoru Shibayama และ Dr. Yoshimi Osawa เป็นผู้บรรยาย จัดในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 - 12.00 น. ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มและแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่ คุณณัฐชนัน พิทักษ์จิวานนท์ โทร.9620 หรือ e-mail: natchanan.pitak@gmail.com

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next