ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมจัดอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับอาจารย์/นักวิจัย ครั้งที่ 3/2560 (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอเชิญเข้าร่วมจัดอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับอาจารย์/นักวิจัย ครั้งที่ 3/2560 (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)”

วันที่ : 16 มิถุนายน 2560
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จะจัดอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับอาจารย์/นักวิจัย ครั้งที่ 3/2560 (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)” เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้ทราบความสำคัญของการวิจัยในมนุษย์ แนวปฏิบัติการขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ภายใน มจธ. และมีความพร้อมในการดำเนินการวิจัยในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าโครงการวิจัย การอบรมจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครผู้เข้าอบรม จำนวน 60 คน

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว โปรดลงทะเบียนได้ที่  https://goo.gl/GKZfj1    หรือ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_gj5sMKUV-WbL5-Q9fKlB0PHNYYCwS70Jmp3LPVZAWE_nJA/viewform?usp=sf_link

ร่างกำหนดการอบรมดูด้านท้ายนี้

ปิดรับรายชื่อจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 หรือเมื่อเต็มจำนวน เพื่อจัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิตรลดา พิศาลสังฆคุณ โทรศัพท์ 0-2470-9623 หรือ E-mail: chitlada.pis@kmutt.ac.thเอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการ
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next