ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "Strategic Research Theme Kick-off Meeting : The First Mile of KMUTT Frontier Research in Sustainable Mobility"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอเชิญเข้าร่วมงาน "Strategic Research Theme Kick-off Meeting : The First Mile of KMUTT Frontier Research in Sustainable Mobility"

วันที่ : 16 มิถุนายน 2560
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จะจัดงาน "Strategic Research Theme Kick-off Meeting : The First Mile of KMUTT Frontier Research in Sustainable Mobility"
ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม X04 อาคารเคเอกซ์ (Kx) กรุงธนบุรี กรุงเทพฯ
โดยการประชุมจะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของอาจารย์และนักวิจัยของ มจธ. เพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย รวมทั้งวางกรอบทิศทางงานวิจัยทางการเดินทางและขนส่งอย่างยั่งยืน การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรรมในการเดินทางและขนส่งในอนาคต ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อหลักดังนี้
1. Next Generation Automobile
2. Rail system
3. Next Generation Aerial Vehicle
4. Transport Policy & Planing
5. Supply Chain Management

สำนักงานวิจัยฯ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทุกท่าน
เข้าร่วมงานดังกล่าว
โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/pVySwj หรือ
https://docs.google.com/a/mail.kmutt.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSdLkjTatfwUAt0fHARKjza3klX3Nve8pHwe5lC9GTPrVjjR3w/viewform
ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

กำหนดการดูได้ที่........

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ คุณสุชีวา โทร 02-470-9619 หรืออีเมล์
sucheewa.ing@mail.kmutt.ac.thเอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next