ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
กำหนดการสอบสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > กำหนดการสอบสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ : 17 มิถุนายน 2560
โดย : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร 8805 (อรอนงค์ สุทธาชีวะ)

กำหนดการสอบสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ติดต่อ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โทร 8805 (อรอนงค์ สุทธาชีวะ)เอกสารประกอบข่าว
  > ประชาสัมพันธ์

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next