ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
Human Research Ethics Training Workshop 4/2017 (Social Science and Health Science)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > Human Research Ethics Training Workshop 4/2017 (Social Science and Health Science)

วันที่ : 11 กรกฎาคม 2560
โดย : The Research, Innovation and Partnerships Office (RIPO)

The Research, Innovation and Partnerships Office (RIPO) will organize ‘Human Research Ethics Training Workshop 4/2017 (Social Science and Health Science)’ on Friday, 21 July 2017, from 8.30 a.m. – 4.30 p.m. at the Sanan Sumitra Meeting Room, 9th Floor, Office of the President Building, King Mongkut’s University of Technology Thonburi (Bangmod). The objective of this workshop is to train foreign staff and students of KMUTT about the importance of human research ethics, human research ethics assessment, and the role of the principal investigator in ethical conduct of research. The Participant must attend all lectures to receive a certificate of participation that is necessary for proposal submission to the Institutional Review Board (IRB)

          All foreign academics, researchers and students are welcome to join this training workshop. Please find the attached agenda, There are only 60 seats available. 

Register at https://goo.gl/jurpV8

Contact: Ms. Chitlada Pisansungkakoon
Research, Innovation and Partnerships Office, 7th Floor,
Office of the President Building
Tel: 0-2470-9623 Fax: 0-2872-9083 
E-mail: ethics@mail.kmutt.ac.th
*** Register before 18 July, 2017***

--------------------------------------------------

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จะจัดอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับอาจารย์/นักวิจัย” ครั้งที่ 4/2560 (ด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) บรรยายภาษาอังกฤษ ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาชาวต่างชาติภายในมหาวิทยาลัย ให้ทราบถึงความสำคัญของการวิจัยในมนุษย์ แนวปฏิบัติการขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. และมีความพร้อมในการดำเนินการวิจัยในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าโครงการวิจัย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมครบตามกำหนดจะได้รับ “ใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม” เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการประเมินโครงการวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ขอเรียนเชิญอาจารย์ และนักวิจัยทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว กำหนดการ ดังเอกสารแนบ โดยรับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัดเพียง 60 คน

โปรดลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/jurpV8
ปิดรับสมัครภายในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิตรลดา พิศาลสังฆคุณ โทรศัพท์ 0-2470-9623 หรือ E-mail: chitlada.pis@kmutt.ac.thเอกสารประกอบข่าว
  > attached agenda

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next