ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับสมัครทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรับสมัครทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

วันที่ : 12 กรกฎาคม 2560
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ประกาศรับสมัครทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

   กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา เปิดรับสมัครทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้จ่ายในการศึกษา วงเงินไม่เกิน 25,000 บาท

   ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดและบันทึกข้อมูลสมัคร ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) โดยยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 เพื่อจะได้รวบรวมนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาฯในลำดับต่อไปเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัครทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1/2560

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next