ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมประกวดแนวคิดธุรกิจชิงเงินทุน Angel Fund ภายใต้โจทย์แนวคิด “Energy Management”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมประกวดแนวคิดธุรกิจชิงเงินทุน Angel Fund ภายใต้โจทย์แนวคิด “Energy Management”

วันที่ : 12 กรกฎาคม 2560
โดย : สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

          สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ ร่วมกับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสสำหรับผู้ประกอบการใหม่ หรือ กลุ่ม Startup เจ้าของไอเดีย เจ้าของต้นแบบสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง นำเสนอไอเดียใหม่ ๆ เข้าร่วมกิจกรรม “DELTA – Angel Fund for Startup” ภายใต้โจทย์แนวคิด “Energy Management” เพื่อส่งเสริมให้เจ้าของแนวคิด หรือเจ้าของตันแบบสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้านการจัดการพลังงาน ได้นำเสนอแผนแนวคิดธุรกิจ และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบเงินทุนให้เปล่า (Angel Fund) เพื่อต่อยอดพัฒนาแนวคิดสร้างเป็นอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร หรือออกแบบสร้างระบบการจัดการพลังงาน โดยเน้นการนำประโยชน์จากเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ทำให้เกิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างคุ้มค้า โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมเป็น “พี่เลี้ยง” ให้ความรู้เติมเต็มจากไอเดียสู่การวางแผนธุรกิจ และสร้างประสบการณ์การนำเสนอแนวคิด (Pitching) โดยตรงต่อเจ้าของแหล่งเงินทุน เพื่อให้การสนับสนุนเงินทุนจัดตั้งธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม

    
            สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ทางเว็บไซต์ http://nec.dip.go.th หรือ  http://plan2biz.dnnfriends.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2202 4574  เบอร์โทรศัพท์ 0 2354 3171               E-mail : plantobiz2016@gmail.com

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next