ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ : 07 สิงหาคม 2560
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน  4 ทุน ทุนละ 30,000 บาทต่อปีการศึกษา ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (ในปีการศึกษา 2560) ที่มีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดีและมีความตั้งใจที่จะศึกษา จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดและบันทึกข้อมูลสมัคร ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) โดยยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2560 เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาในลำดับต่อไปเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2560

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next