ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประจำปีการศึกษา 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ : 07 สิงหาคม 2560
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

    ด้วยในปีการศึกษา 2560 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดโครงการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาระดับปีสุดท้าย จำนวน 5 ทุน ทุนละ 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย (ชั้นปีที่ 4 ของหลักสูตร 4 ปี หรือชั้นปีที่ 5 ของหลักสูตร 5 ปี) และต้องเป็นผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือประสบปัญหาต่างๆในระหว่างเรียน โดยจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20

    ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดและบันทึกข้อมูลสมัคร ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) โดยยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาในลำดับต่อไปเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ปีการศึกษา 2560

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next