ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
งดการเรียนการสอนวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > งดการเรียนการสอนวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560

วันที่ : 08 สิงหาคม 2560
โดย : สำนักงานกิจการนักศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เป็นวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นการแสดงถึงความกตัญญู รู้คุณระลึกถึงความสำคัญของผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ของคณาจารย์ จึงของดการเรียนการสอนในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เป็นเวลา 1 วันเอกสารประกอบข่าว
  > งดการเรียนการสอน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next