ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครทุนวิจัยมูลนิกระจกอาซาฮี ปี 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > รับสมัครทุนวิจัยมูลนิกระจกอาซาฮี ปี 2561

วันที่ : 11 สิงหาคม 2560
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.)

ด้วย มูลนิธิกระจกอาซาฮี (The Asahi Glass Foundation - AF) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาจัดสรรทุนให้แก่ โครงการวิจัยใน 5 สาขาคือ Materials Sciences, Life Sciences, Information Sciences and Automatic Control, Environment และ Energy โดยเน้นให้การสนับสนุนนักวิจัยหน้าใหม่ โครงการวิจัยที่มีนวัตกรรมและมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เป็นเงินทุนโครงการละ 500,000 – 700,000 เยน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ประสงค์ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการ 2 ชุด ส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ไปยังสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) สำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 พร้อมทั้งส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการในรูปแบบ MS-Word ไปยัง e-mail : prapassara.tho@kmutt.ac.th  ภายในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560

ดังรายละเอียด
1. Solicitation Guidelines 2018
2. Application Form 2018

 เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > Solicitation Guidelines 2018
  > Application Form 2018

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next