ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร “เลขานุการที่ประชุมมืออาชีพ”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร “เลขานุการที่ประชุมมืออาชีพ”

วันที่ : 22 สิงหาคม 2560
โดย : สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักสูตร เลขานุการที่ประชุมมืออาชีพ

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ดังเอกสารแนบ

 

หมายเหตุ: รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร เลขานุการที่ประชุมมืออาชีพจะเรียงตามวันและเวลาของการส่งใบสมัคร ผู้ที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศ สามารถรับชมวีดิทัศน์การอบรมในครั้งนี้ผ่านทางระบบ Intranet >> Menu เพิ่มเติม >> อบรม (สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะแจ้งวันที่สามารถรับชมได้อีกครั้งหนึ่ง ผ่านทางอีเมล์ของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทุกท่าน)

ข้อแนะนำในการรับชมวีดิทัศน์การอบรม:  โปรดเข้าสู่ระบบ
Intranet โดยใช้ google chrome และอัพเดท My Portal ให้เป็น Version ล่าสุด จึงจะสามารถรับชมได้

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ วรรณระวี จรัลพงษ์ โทร. 8087เอกสารประกอบข่าว
  > รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร “เลขานุการที่ประชุมมืออาชีพ”

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next