ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ปัจฉิมนิเทศคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ปัจฉิมนิเทศคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1

วันที่ : 22 สิงหาคม 2560
โดย : warunee.kit@mail.kmutt.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องเรียนรวม 200 โดยเป็นกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ และการเสวนา สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่  4 ภายใต้โครงการปัจฉิมนิเทศ (นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรม 3 ครั้ง) เปิดรับนักศึกษาจำนวน 200 คน ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/3aOLlPYJXKd1iwij1

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next