ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเปลี่ยนแปลงห้องการประชุม Research Forum ครั้งที่ 12 เรื่อง การเขียนขอทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอเปลี่ยนแปลงห้องการประชุม Research Forum ครั้งที่ 12 เรื่อง การเขียนขอทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2562

วันที่ : 22 สิงหาคม 2560
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จะจัดการประชุม Research Forum ครั้งที่ 12 เรื่อง “การเขียนขอทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2562” เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกระบบใหม่ และสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับการสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560  เวลา 09.00–12.30 น.

ขอเปลี่ยนแปลงห้องประชุม เป็น ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 (CB2)
(จากเดิม ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ (AD907) ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี)

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว โปรดลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/iCAGVc หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOsjo08y5MmGCuriybMyd5NbQ5EfsGBMFVX3Xyi-Yr3uL4kA/viewform?usp=sf_link

กำหนดการดูได้ที่ http://www2.kmutt.ac.th/news/newsdetail.aspx?ref=201701001370

ปิดรับรายชื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560  เพื่อจัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 9686-7 หรือ research@kmutt.ac.th

 เอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next