ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชุมวิชาการนานาชาติวัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 13 (ICEM13)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประชุมวิชาการนานาชาติวัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 13 (ICEM13)

วันที่ : 25 สิงหาคม 2560
โดย : kanyarat.kha@mail.kmutt.ac.th

เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติวัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 13 (ICEM13) ระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในหัวข้อ “นวัตกรรมวัสดุและเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ ได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงาน เกี่ยวกับการวิจัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ได้ที่  http://www.icem2017.com/mem_register.php ตั้งแต่วันนี้ – 22 พฤศจิกายน 60 

 และสามารถร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอ ได้ที่ http://www.icem2017.com/mem_register.php ตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน 60

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next