ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศ รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศ รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

วันที่ : 01 กันยายน 2560
โดย : สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล


คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 จำนวน 3 หลักสูตร หลักสูตรละ 2 ระดับ โดยมีกำหนดจัดการอบรมระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00-19.00 น. ณ คณะศิลปศาสตร์

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย


ทั้งนี้ โปรดส่งใบสมัครมายังสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 22 กันยายน 2560  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในวันที่ 26 กันยายน 2560  ผ่านทาง www.kmutt.ac.th หัวข้อ KMUTT on Spotlight

 

หมายเหตุ: ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม วรรณระวี จรัลพงษ์ โทร. 8087เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึกข้อความ รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1-2561
  > รายละเอียดโครงการ 1-2561
  > ใบสมัครเข้ารับการอบรม 1-2561
  > ซักซ้อมความเข้าใจเกณฑ์การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของบุคลากร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next