ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชี้แจงโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชี้แจงโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม

วันที่ : 11 กันยายน 2560
โดย : warunee.kit@mail.kmutt.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์  กำหนดจัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 3  ชี้แจงโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม (ฝึกปฏิบัติงาน 4 เดือนครึ่ง) และการฝึกงานภาคอุตสาหกรรม (ฝึกปฏิบัติงาน 2 เดือน)  วันจันทร์ที่ 18  กันยายน 2560  เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง SCL 216 (ห้องเรียน 600) อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์    

**โปรดนำบัตรนักศึกษามาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม**เอกสารประกอบข่าว
  > Poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next