ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ลงทะเบียนข้อมูลเพื่อเข้าร่วมหารือพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย Spearhead
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ลงทะเบียนข้อมูลเพื่อเข้าร่วมหารือพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย Spearhead

วันที่ : 11 กันยายน 2560
โดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มอบหมายให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เป็นผู้ประสานงานหลักเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย Spearhead  ด้าน Electric Vehicle ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในเครือข่าย ทปอ. เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยร่วมกัน นั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจึงขอเชิญชวนส่งร่างข้อเสนอและเข้าร่วมพัฒนาโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ขอปิดรับร่างข้อเสนอเบื้องต้นภายในวันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 23.59 น.

 ขอเรียนเชิญผู้ส่งร่างข้อเสนอเข้าร่วมหารือ 16 ก.ย.2560 เวลา 13.30-16.30 ณ ห้อง 502 ชั้น 5 อาคารวิศวะวัฒนะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สำหรับผู้สนใจเสนอยื่นข้อเสนอของบประมาณ ขอให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
โดยศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือการจัดทำโปรแกรม Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ทั้งหมดได้ที่
https://goo.gl/M7UZj2

ลงทะเบียนได้ที่
https://goo.gl/frbYbR

ท่านสามารถประสานเบื้องต้น และ ส่งข้อเสนอโครงการมายัง
ดร.กิตติ์ชนน เรืองจิรกิตติ์ ผู้ประสานงาน
อีเมล kitchanon.rua@mail.kmutt.ac.th
โทร 024709123

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next