ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ KMUTT Talk หัวข้อ A novel theory for treating damage and fracture of structures: peridynamics
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ KMUTT Talk หัวข้อ A novel theory for treating damage and fracture of structures: peridynamics

วันที่ : 11 กันยายน 2560
โดย : คณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้วยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรจะจัดการบรรยายพิเศษ KMUTT Talk หัวข้อ A novel theory for treating damage and fracture of structures: peridynamics วิทยากรโดย Dr. Daniele Dipasquale C.I.S.A.S - Center of Studies and Activities for Space University of Padova Via Venezia 1, 35131 Padova (Italy) ในวันจันทร์ทื่ 18 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม A08-509 ชั้น 5 อาคารวิศวะวัฒนะ
ประเด็นในการบรรยาย
- Peridynamics, a recently proposed non-local continuum theory, is particularly suitable to describe fracture phenomena in a wide range of materials.

- The present work proposes adaptive refinement/scaling algorithms for 2D and 3D peridynamic grids, to reduce the computational cost of peridynamic based software.

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว โปรดลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/BejSZt หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9ssqgXxkiF0saF3kG3qYNFsgVFoqYrWFw3a5nWc6vdruLSA/viewform

ปิดรับรายชื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เพื่อจัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ research@kmutt.ac.th หรือ โทร. 9685เอกสารประกอบข่าว
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next