ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย Thai Visiting Scholar Program (TVS) ประจำปี 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย Thai Visiting Scholar Program (TVS) ประจำปี 2561

วันที่ : 13 กันยายน 2560
โดย : www.fulbrightthai.org

ทุน 2018 Thai Visiting Scholar Program (TVS) จำนวน 3 ทุน (สำหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางวิชาการและในการทำการวิจัยขั้นสูง) เพื่อทำการวิจัย บรรยายทางวิชาการเป็นระยะเวลา 3-6 เดือน ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติของผู้สมัคร: ผู้สมัครต้องมีเป็นอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยหรือนักวิจัย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาเอก มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไปในระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า (ไม่รวมระยะเวลาศึกษาต่อ) และสามารถสอนหรือวิจัย หรือทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐฯ ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยได้รับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่สหรัฐฯ แล้ว

สาขาที่รับสมัคร: หัวข้อวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ การค้า กฎหมาย วัฒนธรรมหรือการศึกษา ส่วนการบรรยายนั้น หัวข้อควรเกี่ยวกับสังคมไทยในแง่มุมต่างๆ เช่น ศิลปะสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา หรือบทบาทของประเทศไทยในภูมิภาคแถบนี้ ทั้งนี้ ทุกหัวข้อที่เสนอควรจะเป็นการเน้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐฯ ด้วย

จุดเด่น:

·        ผู้สมัครสามารถเสนอโครงการขอรับทุนเพื่อไปทำการวิจัยในด้านต่างๆ สำหรับงานวิจัยที่ตนสนใจ มีความเชี่ยวชาญหรือตามสายงาน และไปในสถาบันที่ตนเห็นเหมาะสม

·        ผู้รับทุนได้รับสถานะนักวิจัยภายใต้โครงการฟุลไบรท์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา

·        ผู้รับทุนได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ที่จัดโดยมูลนิธิฯ เพื่อการศึกษาและการวิจัยในสหรัฐฯ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น Pre-departure Orientation Program และกิจกรรมนานาชาติที่จัดขึ้นเพื่อนักเรียนทุนและนักวิจัยภายใต้โครงการฟุลไบรท์ระหว่างอยุ่ในสหรัฐฯ เช่น Occasional Lecturer Program, Enrichment Program รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่าฟุลไบรท์ชาวอเมริกันในรัฐต่างๆ ที่ทำการวิจัย

·        การอำนวยความสะดวกด้านวีซ่า การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ และการประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมสำคัญต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ทำการวิจัยในสหรัฐฯ โดยองค์กรมาตรฐานนานาชาติ

·        การสร้างและขยายเครือข่ายทางวิชาการนานาชาติที่มีคุณภาพและยั่งยืนกับสถาบันชั้นนำและนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในสหรัฐฯ ซึ่งจำนำมาสานต่อในสถาบัน/องค์กรได้

·        การเพิ่มบุคลากรที่จะมีมุมมองที่เป็นสากลทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ

ผู้สนใจสมัครชิงทุน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.application.fulbrightthat.org พร้อมทั้งพิมพ์ใบสมัครที่กรอกออนไลน์เรียบร้อยแล้วส่งมาที่ มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซท์ www.fulbrightthai.org หรือ ติดต่อ คุณธลิสา ที่ 0-2285-0581-2 ต่อ 107

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next