ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมพิเศษเรื่อง " Learning Analytics for Language Learning and Teaching"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมพิเศษเรื่อง " Learning Analytics for Language Learning and Teaching"

วันที่ : 13 กันยายน 2560
โดย : สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์

สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ มจธ. ขอเชิญผู้สนใจเข้าเข้าร่วมการอบรมพิเศษเรื่อง Learning Analytics for Language Learning and Teaching  โดย Dr. Hayo Reinders  จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง SoLA 907 ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์

ผู้สนใจติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่

น.ส. สรัญญา  สราญชาติ  โทร. 0-2470-8795  หรืออีเมล saranya.sar@kmutt.ac.th

(ยินดีรับลงทะเบียนหน้างาน)

Workshop abstract:

The purpose of this workshop is to introduce the topics of educational data mining and learning analytics, and to explore how they may be relevant to improving language learning and teaching. We will first explore the increasing range of data available to teachers and researchers about our students’ language learning journeys, the types and frequency of language input they receive and output they produce, as well as the various types of engagement data we now have access to. We will look at ways in which such data can be gathered, analysed and put to use to improve language learning and teaching to help improve student retention and success, increase the insight teachers have into studens' learning process, and to encourage out-of-class language learning.

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next