ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประจำปีการศึกษา 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ : 14 กันยายน 2560
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

   คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ได้พิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 5 ทุน มูลค่าทุนละ 22,000 บาท รายชื่อดังประกาศที่แนบมาด้วย

   ทั้งนี้ให้ผู้รับทุนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาที่มูลนิธิฯจัดขึ้น ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

   โดยขอนัดหมายเวลาเดินทางโดยรถของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษามาพบกัน เวลา 08.00 น. ที่ชั้น 1 อาคารจอดรถ 14 ชั้นเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ปีการศึกษา 2560

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next