ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

วันที่ : 26 กันยายน 2560
โดย : สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

จำนวนทั้งหมด 3 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร Reading and Vocabulary ระดับสูง เริ่มอบรมวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป (วันอังคารและวันพฤหัสบดี)

2. หลักสูตร Listening and Speaking ระดับสูง เริ่มอบรมวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป (วันจันทร์และวันพุธ)

3. หลักสูตร Writing and Grammar ระดับสูง เริ่มอบรมวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป (วันอังคารและวันพฤหัสบดี)

 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

หมายเหตุ 1 : โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม 

หมายเหตุ 2 : สำหรับหลักสูตรอื่นๆที่ไม่สามารถเปิดได้ เนื่องจาก มีจำนวนผู้สมัครไม่เพียงพอต่อการเปิดหลักสูตร

 

ทั้งนี้ บุคลากรที่มีค่าใช้จ่ายการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ สามารถชำระได้ที่สำนักงานคลัง ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี และนำสำเนาใบเสร็จการชำระเงินส่งที่สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 8078เอกสารประกอบข่าว
  > รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1-2561

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next