ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังสัมมนา "เรียนรู้การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากญี่ปุ่น"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังสัมมนา "เรียนรู้การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากญี่ปุ่น"

วันที่ : 29 กันยายน 2560
โดย : ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังสัมมนา "เรียนรู้การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากญี่ปุ่น"
จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ 2 ท่าน คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา จิรภิญโญ  และ อาจารย์มยุรี ภาคลำเจียก ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย

 
ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น.- 16.30 น.
ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์  ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 

 
สอบถามเพิ่มเติม
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โทร. 0 2470 8571 , 0 2470 8574  หรือ
คุณปาริฉัตร โทร. 087 559 9506
 
ดาวน์โหลด โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (ฉบับเต็ม)
 ได้ที่ https://drive.google.com/open?id=0B1DW8VlgxDeqX1l6TFJUblliemc

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next