ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การรับสมัครทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > การรับสมัครทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ : 18 ตุลาคม 2560
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

     มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาและเป็นการให้โอกาสแก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลทั่วประเทศไทย ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร ภายใต้โครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 12” ประจำปีการศึกษา 2560 มูลค่าทุนละ 30,000 บาทต่อปีการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

  - ศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 

  - กำลังศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดตามประกาศที่แนบมาด้วย 

  - มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.15 ขึ้นไป 

  - มีความประพฤติดี 

  - เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี 

  - สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯจัดขึ้นได้     

     ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดตามประกาศที่แนบมาด้วย และยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561เอกสารประกอบข่าว
  > ระเบียบการให้ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีการศึกษา 2560
  > ใบสมัครขอรับทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีการศึกษา 2560
  > HSG_2017_Poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next